Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwom pragnącym skutecznie konkurować oraz budować pozycję kreatora innowacji na rynku, oferujemy usługi doradcze obejmujące cały proces lub tylko wybrane przez Klienta elementy procesu aplikowania o środki zewnętrzne na finansowanie dużych inwestycji rozwojowych. Nasze wsparcie oferujemy podczas przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów wspierających rozwój przedsiębiorczości. Oferujemy także kompleksowe doradztwo związane z pozyskiwaniem pożyczek i kredytów.
Katalog usług na rzecz przedsiębiorstw:
Badania i marketing
Realizacja usług z zakresu badań i marketingu początkowana będzie każdorazowo identyfikacją problemu badawczego klienta, następnie opracowaniem planu badań, metody i podmiotów gromadzenia informacji, kolejno rejestrowaniem i przetwarzaniem danych oraz analizą i interpretacją wyników. Finalnie dostarczamy Klientowi profesjonalnie opracowany raport z badań wraz z informacją o zakresie i sposobie wykorzystywania jego wyników w działaniach biznesowych.

W ramach tej grupy usług prowadzone będą m.in.: 
  • Badania i audyty marketingowe;
  • Badania konkurencji;
  • Badania percepcji marki i pozycji rynkowej;
  • Badania skuteczności nośników informacji i reklamy;
  • Badania potrzeb nabywców oraz trendów podaży;