Informacje

Aktualności

Wyłonienie wykonawcy - film pasterski

Informujemy, iż złożono 10 ofert na wykonanie filmu promującego folklor i dziedzictwo wołoskie w województwie podkarpackim w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-01).
Ocenie podlegało sześć ofert, cztery zostały odrzucone, jako niespełniające wymaganych warunków.

 

1.MEDIALORD SP. Z O.O. UL. PRZY AGORZE 11B/28 01-960 WARSZAWA - 9 840,00 PLN, 100,00 pkt
2.Jarosław Kril Public Relations ul. Garibaldiego 7/43 02-078 Warszawa - 10 209,00 PLN, 96,39 pkt.
3.VCV Systems Sp. z o.o. ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa - 11 316,00 PLN, 86,96 pkt.
4.Katarzyna Bojkowska Studio Bojkot ul. Górna 36/11, 47-330 Zadzieszowice - 12 500,00 PLN, 78,72 pkt.
5.Roland Dubiel ROLAND FILM Zalesie 211, 37-126 Czarna - 12 990,00 PLN, 75,75 pkt.
6. Media Kraków Sp. z o.o. Rękawka 17, 30-353 Kraków - 13 161,00 PLN, 74,77 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę została złożona oferta firmy:
MEDIALORD SP. Z O.O. UL. PRZY AGORZE 11B/28, 01-960 WARSZAWA (100 pkt.).