Informacje

Aktualności

Informacja o wyborze Oferenta: opracowanie i druk sześciu numerów „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego"

 

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na opracowanie

i druk sześciu numerów „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego – wydanie specjalne” (nazwa robocza), każdy  w nakładzie 500 egz, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: GOSPODARKAPODKARPACKA.PL ADAM CYŁO.

niw proo