Informacje

Aktualności

Unieważnienie rozstrzygnięcia ofert - film pasterski

Unieważnia się czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie filmu promującego folklor i dziedzictwo wołoskie w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-ukraińskie), w wersji językowej polskiej, angielskiej i ukraińskiej z dnia 4 marca 2021 r.