en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2018-03-16

Szkolenie dla pracowników punktów informacji turystycznej w Rzeszowie


W dniu 16  marca 2018 r. w sali szkoleniowej Hotelu Hubertus w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 5, w godz. 10.00-14.30 odbyło się szkolenie pn. „Karpacki Szlak Wina jako promocja enoturystyki na pograniczu polsko-słowackim”.

Zgodnie z założeniami projektu zostało zorganizowane dla osób mających pierwszy kontakt z turystami, tj. dla pracowników punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych, biur podróży, wydziałów promocji uczelni i urzędów, przewodników. Organizatorem była firma: Harmonia Paweł Pasztyła, wyłoniona przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA na wykonawcę pięciu szkoleń w projekcie „Karpacki Szlak Wina” (INT/EK/KAR/1/I/A/0026) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, zgodnie z Umową nr 2/10/2017 z dnia 6.10.2017 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 10.10.2017 r. Zaproszenia na szkolenie zostały przekazane drogą e-mail do partnera projektu, do punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych, przewodników, biur podróży i in., powiadomiona także o terminie szkolenia została Instytucja Kontrolująca – Euroregion Karpacki.

Organizator zapewnił uczestnikom: materiały szkoleniowe informujące o projekcie, wyżywienie (przerwa kawowa i obiad) oraz prowadzącego szkolenie eksperta. Szkolenie poprowadził Krzysztof Zieliński (dziennikarz, historyk sztuki, regionalista, autor szeregu książek i artykułów dotyczących turystyki i dziedzictwa kulturowego Podkarpackiego oraz obszarów Pogranicza). Uczestnicy zostali zapoznani z historią i tradycją winiarską w regionie, obecnym stanem lokalnego potencjału enoturystycznego winnic znajdujących się na Karpackim Szlaku Wina, zostali poinformowani o celach projektu, dowiedzieli się o możliwości prowadzenia grup turystycznych bądź kierowania turystów indywidualnych do poszczególnych obiektów obecnych na szlaku. W szkoleniu wzięło udział 30 osób, w tym dwie ze Słowacji; żadna z osób uczestniczących w szkoleniu nie skorzystała z opcji wyboru udogodnień dla osób z dysfunkcjami ruchu, wzroku czy słuchu, które możliwe były do wyboru na formularzu zgłoszeniowym. W trakcie szkolenia została sporządzona lista obecności oraz dokumentacja fotograficzna. Na materiałach szkoleniowych dla uczestników zamieszczona była informacja o pochodzeniu środków na realizację projektu. Informacja ta przedstawiona była również na roll-up`ie wykonanym na potrzeby projektu.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |