en  
       

Strony

     
 

HARMONOGRAMY 

PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI – I TURA NABORU

Wrzesień 2016

Nabór uczestników do udziału w projekcie (10 dni roboczych)

Wrzesień / Październik  2016

Ocena Kart Zgłoszeniowych (ETAP I: ocena formalna, ETAP II: merytoryczna, ETAP III: rozmowa z Doradcą zawodowym)

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Dostarczenie końcowych załączników rekrutacyjnych (mx. 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników na www)

Listopad 2016

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (52 h, 8 h / dziennie)

Listopad /

Grudzień 2016

Podstawowe doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznes planu (4h/BO)

Grudzień 2016

Ogłoszenie i zamkniecie konkursu na składanie Biznes Planów w Biurze Projektu w Rzeszowie (10 dni roboczych).

UWAGA: Konkurs jest dla osób, które zakończyły udział w wsparciu szkoleniowo – doradczym.

Grudzień 2016/

Styczeń 2017

Ocena formalna i merytoryczna Biznes Planów przez KOW  i ogłoszenie wyników Biznes Planów.

Styczeń  / Luty 2017

Składanie protestów od wyników oceny Biznes Planów przez Uczestników i ich ocena przez KOW.

Ogłoszenie ostatecznej listy Biznes Planów rekomendowanych do dofinansowania. Rejestracja własnej działalności gospodarczej przez Uczestników projektu. Dostarczenie dokumentów potwierdzających założenie firmy do Biura Projektu.

Analiza specjalistycznych potrzeb szkoleniowych i doradczych.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (01.02.2017 r.) przez Uczestników projektu, podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego z Uczestnikami i wniesienie zabezpieczenia (weksel in blanco) w Biurze projektu.

Luty / Marzec 2017

Realizacja inwestycji zgodnie z Biznes Planem (do 2 m-cy), w uzasadnionych przypadkach możliwość przedłużenia.

Marzec 2017

Składanie „Zestawień wydatków inwestycyjnych objętych dotacją” przez Uczestników projektu. (do 2 m-cy po otrzymaniu 90% zaliczki przyznanej dotacji inwestycyjnej)

Kwiecień / Maj 2017

Ocena złożonych  „Zestawień wydatków inwestycyjnych objętych dotacją”

Maj / Czerwiec 2017

Kontrole realizacji projektów inwestycyjnych i prowadzenia działalności gospodarczej u Uczestników projektu przez Komisję Kontrolującą.

IV kwartał 2017

Uczestnictwo w indywidualnym doradztwie specjalistycznym (2h/BO)

Luty 2017 –

 Lipiec 2017 / Styczeń 2018

Comiesięczne wypłaty wsparcia pomostowego (1750,00 zł/m-c przez 6 lub 12 m-cy).

Rozliczanie wsparcia pomostowego poprzez składanie „Miesięcznego zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym”

Styczeń 2018

II Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej u Uczestników projektu przez Komisję Kontrolującą

 

PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI – II TURA NABORU

Styczeń 2017

Nabór uczestników do udziału w projekcie (10 dni roboczych)

Luty / Marzec 2017

Ocena Kart Zgłoszeniowych (ETAP I: ocena formalna, ETAP II: merytoryczna, ETAP III: rozmowa z Doradcą zawodowym)

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Dostarczenie końcowych załączników rekrutacyjnych (mx. 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników na www)

Luty / Marzec 2017

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (52 h, 8 h / dziennie)

Marzec 2017

Podstawowe doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznes planu (4h/BO)

Marzec / Kwiecień 2017

Ogłoszenie i zamkniecie konkursu na składanie Biznes Planów w Biurze Projektu w Rzeszowie (10 dni roboczych).

UWAGA: Konkurs jest dla osób, które zakończyły udział w wsparciu szkoleniowo – doradczym.

Kwiecień / Maj 2017

Ocena formalna i merytoryczna Biznes Planów przez KOW  i ogłoszenie wyników Biznes Planów.

Maj  / Czerwiec 2017

Składanie protestów od wyników oceny Biznes Planów przez Uczestników i ich ocena przez KOW.

Ogłoszenie ostatecznej listy Biznes Planów rekomendowanych do dofinansowania. Rejestracja własnej działalności gospodarczej przez Uczestników projektu. Dostarczenie dokumentów potwierdzających założenie firmy do Biura Projektu.

Analiza specjalistycznych potrzeb szkoleniowych i doradczych.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (01.06.2017 r.) przez Uczestników projektu, podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego z Uczestnikami i wniesienie zabezpieczenia (weksel in blanco) w Biurze projektu.

Czerwiec / Lipiec 2017

Realizacja inwestycji zgodnie z Biznes Planem (do 2 m-cy), w uzasadnionych przypadkach możliwość przedłużenia.

Lipiec 2017

Składanie „Zestawień wydatków inwestycyjnych objętych dotacją” przez Uczestników projektu. (do 2 m-cy po otrzymaniu 90% zaliczki przyznanej dotacji inwestycyjnej)

Sierpień / Wrzesień 2017

Ocena złożonych  „Zestawień wydatków inwestycyjnych objętych dotacją”

Wrzesień / Październik 2017

Kontrole realizacji projektów inwestycyjnych i prowadzenia działalności gospodarczej u Uczestników projektu przez Komisję Kontrolującą.

I kwartał 2018

Uczestnictwo w indywidualnym doradztwie specjalistycznym (2h/BO)

Czerwiec 2017 –

 Listopad 2017 / Maj 2018

Comiesięczne wypłaty wsparcia pomostowego (1750,00 zł/m-c przez 6 lub 12 m-cy).

Rozliczanie wsparcia pomostowego poprzez składanie „Miesięcznego zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym”

Maj 2018

II Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej u Uczestników projektu przez Komisję Kontrolującą[1] Harmonogram ma charakter roboczy i terminy poszczególnych działań mogą ulec niewielkim przesunięciom

[2] Harmonogram ma charakter roboczy i terminy poszczególnych działań mogą ulec niewielkim przesunięciom

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |