en  
       

Strony

     
 

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY ROZLICZAJĄCE DOTACJE

Zestawienie zakupów inwestycyjnych

Instrukcja wypełniania Zestawienia zakupów inwestycyjnych

Załącznik nr 1 do Zestawienia zakupów inwestycyjnych

Załącznik nr 2 do Zestawienia zakupów inwestycyjnych

Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego

Wzór opisu faktury / rachunku

Wzór opisu faktury / rachunku z wkładem własnym

Karta weryfikancji Zestawienia zakupów inwestycyjnych

Oświadczenie o służeniu środka transportu wyłącznie celom projektu

 DOKUMENTY ROZLICZAJĄCE WSPARCIE POMOSTOWE

Zestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym


DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYDATKOWANIE CAŁEJ KWOTY ODZYSKANEGO PODATKU VAT

.

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |