en  
       

Nasze strony

       
 

Jednsotki samorządu terytorialnego

Na płaszczyźnie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora publicznego oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie konsultingowe, począwszy od doradztwa w zakresie źródeł finansowania po pozyskanie wsparcia zewnętrznego na potrzeby publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto, w oparciu o wieloletnie i bogate doświadczenie Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w zakresie wspierania administracji samorządowej, oferujemy Państwu współpracę przy tworzeniu lub aktualizowaniu dokumentów o charakterze strategicznym i promocyjnym.

Katalog usług na rzecz JST:
  • Profesjonalna pomoc doradcza w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych;
  • Studia wykonalności, analizy kosztów i korzyści oraz wnioski aplikacyjne na potrzeby projektów infrastrukturalnych;
  • Rozliczanie i prowadzenie publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych;
  • Ewaluacja ex-ante i ex-post projektów infrastrukturalnych;
  • Badania i raporty o stanie społeczno-gospodarczym regionów;
  • Dokumenty strategiczne, m.in. Lokalne Programy Rewitalizacji, Plany Rozwoju Lokalnego, Plany Odnowy Miejscowości, Strategie Rozwoju itp.;
  • Strategie promocji regionów, marketing terytorialny, system identyfikacji wizualnej, materiały promocyjne itp.

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności