en  
       

Nasze strony

       
 

Instytucje społeczne

Stowarzyszenie aktywnie wspiera instytucje zorientowane na działalność społeczną i szkoleniową, jak np. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, samorządy oraz przedsiębiorstwa, których celem jest ogólny wzrost poziomu zatrudnienia i kształtowanie zasobów ludzkich. W ramach tej kategorii usług oferujemy Państwu opracowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych programów pomocowych o charakterze społecznym, a także kompleksowe wsparcie merytoryczne w trakcie jego realizacji.


Zakres usług na rzecz instytucji społecznych:
  • Doradztwo w wyborze właściwego dla określonej grupy beneficjentów programu o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
  • Opracowanie szczegółowej koncepcji projektu wraz z projekcją budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu,
  • Wsparcie podczas poszukiwania partnerów,
  • Opracowanie wniosku aplikacyjnego,
  • Prowadzenie rozliczeń wydatków w ramach realizowanego projektu,
  • Realizacja modułów szkoleniowych i doradczych w ramach prowadzonych projektów.

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności