en  
       

Nasze strony

       

Turystyka bez granic

Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska

 

Główną ideą projektu była popularyzacja potencjału pogranicza polsko – słowackiego w oparciu o turystykę zrównoważoną, rozwijaną poprzez transgranicze partnerstwo.

 

Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej pogranicza. Cel ten  realizowano poprzez cele szczegółowe:

 (1) poprawę jakości usług turystycznych (dzięki systemowi certyfikacji usług turystycznych, szkoleniom kadry branży turystycznej);

(2) promocję zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza;

(3) poprawę przepływu informacji na temat ofert turystycznych, wydarzeń kulturowo - turystycznych (4) stworzenie polsko - słowackiej oferty turystycznej.

 

W ramach projektu przewidziane zostały działania związane z promocją regionu (konferencje, publikacje (w tym czasopisma o tematyce zabytkoznawczej, społeczno – gospodarczej), wizyty studyjne, udział w tragach turystycznych, imprezy transgraniczne, film, serwisy internetowe) oraz działania zmierzające do wykorzystania istniejących zasobów (np. Program Ekomuzealny na Słowacji). Projekt miał za zadanie przyczyniać się  również do podniesienia jakości i konkurencyjności świadczonych usług (system certyfikacji) w ramach systemu zarządzania turystyką (Turystyka Przyjazna Środowisku; księga wzorców architektonicznych).

 

Działania przewidziane w ramach projektu miały wzmocnić również samą branżę turystyczną (szkolenia i warsztaty poświęcone kuchni i tradycji regionalnej; szkolenia z zakresu turystyki przyrodniczej, kulturowej; innowacyjności w turystyce; zasad planowania inwestycji w regionie). Efektem podjętych działań było również stworzenie polsko- słowackiej oferty turystycznej oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających poprawie dostępności informacji o ofertach turystycznych regionu i jego potencjale. Projekt adresowany był do szeroko rozumianej branży turystycznej (przewodnicy, touroperatorzy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, hoteli, pensjonatów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki zrównoważonej). Projekt, z racji swojego charakteru adresowany był również do turystów, którzy będą mieli możliwość łatwiejszego dostępu do informacji oraz dostępu do usług o wyższej jakości. Projekt okazał się być korzystnym również dla społeczności lokalnych (gdyż działania te są szansą na rozwój społeczno – ekonomiczny, ale jednocześnie gwarantują zachowanie i pielęgnację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu). Realizacja projektu opierała się na transgranicznym partnerstwie 5 organizacji (3 polskich i 2 słowackich):

 

·         Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (lider projektu)

·         Agencja Rozwoju Regionalanego Svidnik

·         Fundacja Bieszczadzka

·         Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

·         Dziecięca Organizacja Fénix Snina

        

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności