en  
       

Nasze strony

       

Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej ...Transgraniczna współpraca
na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza
polsko-ukraińskiego


Główne założenia projektu


Cel ogólny:

  • Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki uzdrowiskowej na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego

Cele szczegółowe:
  • Analiza potencjału przyrodniczego i kulturowego oraz opracowanie narzędzi promocji turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego;
  • Promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem;
  • Profesjonalizacja obsługi turystów, pensjonariuszy;
  • Promocja zachowań prozdrowotnych


Lista mikroprojektów realizowanych w ramach projektu

Lider projektu parasolowego:MP 1 „Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego”
MP 2
„Promocja potencjału Karpat - stworzenie transgranicznej platformy promocyjnej"
MP 3
„Rozwój i promocja lecznictwa uzdrowiskowego w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego, tj. obwodzie lwowskim i województwie podkarpackim”
MP 4
„Agroturystyka w uzdrowisku”
MP 5
„Targi turystki uzdrowiskowej – promocja pogranicza polsko-ukraińskiego”
MP 6
„Rozwój i promocja turystyki uzdrowiskowej w Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec"
MP 7
„Spotkanie z kulturą polsko-ukraińską w Iwoniczu-Zdroju”
MP 8
„Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia”
MP 9
„Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”
MP 10 „Kształtowanie postaw prozdrowotnych w środowisku młodzieży szkolnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza”
MP 11 „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”
MP 12 „Szlakami ukraińskich Karpat. Promocja produktu turystycznego”


Liderzy i Partnerzy projektu
Biuro projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
Tel./Fax.: +48 17 852 85 26

E-mail:


Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności