en  
       

Nasze strony

       
 

System monitoringu Konwencji Karpackiej


Charakterystyka projektu

Okres realizacji projektu: 1 marzec 2013 - 28 luty 2014

Projekt opiera się na monitorowaniu i wdrażaniu założeń Konwencji Karpackiej, która została opracowana jako instrument zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Karpat. Konwencja ma być instrumentem zapewniającym międzynarodową ochronę unikatowego środowiska naturalnego oraz dziedzictwa narodowego, jakie znajdują się w Karpatach. Konwencja ma za zadanie podnosić jakość życia, wzmacniać lokalną gospodarkę i wspierać aktywizację społeczności lokalnych. Kolejnym celem Konwencji jest wzmacnianie ochrony naturalnych kompleksów i obiektów rekreacyjnych znajdujących się w sercu Europy. Region Karpacki będzie objęty wspólną polityką promocyjną dla zrównoważonego rozwoju. W ramach niniejszego projektu w głównej mierze poruszane będą zagadnienia związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Wnioskodawca)

Agencja Rozwoju Regionalnego Svidnik (Partner zagraniczny)


Działania w ramach projektu:

I Etap: 1. Powołanie Grupy Monitoringowej Konwencji Karpackiej; 2. Spotkania Grupy monitoringowej, 3. Zlecenie wykonania podmiotom zewnętrznym badań audytowo - monitoringowych. 4. Opracowanie Raportu z wdrażania Konwencji Karpackiej na poziomie regionalnym i lokalnym.

II Etap: 5. Promocja Konwencji Karpackiej; 6. Tworzenie partnerstwa regionalnego i lokalnego na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej w Euroregionie Karpackim 7. Zorganizowanie Forum Karpackiego na Słowacji.

 
Celem głównym projektu jest:

Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru województwa podkarpackiego i Kraju Preszowskiego w ramach Euroregionu Karpackiego poprzez monitorowanie i wdrażanie Konwencji Karpackiej.

 

Grupę docelową w projekcie stanowią instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe z terenu województwa podkarpackiego i Kraju Preszowskiego zgodnie z listą indykatywnych beneficjentów priorytetu 2.3 Programu PL-SK oraz zgodnie z założeniem Konwencji Karpackiej. Projekt skierowany jest głównie do podmiotów funkcjonujących w obszarze ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego jak również w obszarze rozwoju gospodarczego i społecznego. Instytucje te w ramach projektu stworzą Partnerstwo na rzecz monitoringu i wdrażania Konwencji Karpackiej, a po jego zakończeniu utrzymywać będą rezultaty, rozwijać współpracę oraz realizować kolejne działania.

 

Projekt "System monitoringu Konwencji Karpackiej" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka


                                                

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności