en  
       

Nasze strony

       
 

Śladami derkacza

Tytuł projektu

Śladami derkacza – przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej

Nazwa programu
Program Sąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina
INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 – 2006
Instytucja udzielająca dofinansowania
Wartość projektu

179 000 zł (w tym dofinansowanie 135 000 zł)

Okres realizacji
styczeń – październik 2007
Cele projektu

·        wzmocnienie struktur instytucjonalnych współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju turystyki a zwłaszcza turystyki przyrodniczej;

·        wypracowanie wspólnej oferty ekoturystycznej, poprzez opracowanie nowego produktu turystycznego i podjęcie działań promocyjnych.

Krótka charakterystyka

Projekt adresowany był do podmiotów funkcjonujących w branży turystycznej (na obszarze Bieszczad oraz Beskidu Niskiego), przewodników, leśników, nauczycieli przyrody. Do grupy docelowej należeć również będą turyści, zainteresowani transgraniczną turystyka przyrodniczą oraz personel zaangażowanych partnerów (Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (parter krajowy) oraz Zachodnioukraińskie Stowarzyszenie Turystyczne ze Lwowa). Zorganizowano szkolenia i spotkania, które dotyczyły m.in. perspektyw rozwoju ekoturystyki w Bieszczadach, czy też fauny i flory regionu.

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności