en  
       

Nasze strony

       

Skarby w drewnie ukryte

"Skarby w drewnie ukryte"- polsko-norweska wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego

Głównym założeniem projektu było skoordynowanie współpracy między konserwatorami z Polski i Norwegii w dziedzinie ochrony i promocji najcenniejszych skarbów architektury sakralnej oraz wyeksponowanie wartości dziedzictwa kultury drewnianej w krajach partnerskich. Czas realizacji projektu: od 01.04.2010 r. do 30.09.2011 r.

W ramach tego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone trzy główne działania:

  • skatalogowanie zabytków architektury drewnianej;
  • wizyta studyjna w Norwegii;
  • współpraca polsko-norweska w dziedzinie projektów konserwatorskich.
Prowadzono również zarządzanie i działania promocyjno-marketingowe.

Głównym cel  osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych:

  • poprawa przepływu wiedzy i informacji o technikach ochrony i zarządzania zabytkami;
  • wymiana doświadczeń ekspertów w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań ochronnych;
  • upowszechnienie wiedzy o drewnianej architektury sakralnej w Europie i metody finansowania;
  • aktywacja lokalnych społeczności.


        
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
przez Mechanizm Finansowy EOG Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności