en  
       

Nasze strony

       
 

Produkty tradycyjne szansą na rozwój

Produkty tradycyjne szansą na rozwój
PL-SK/KAR/IPP/II/67

    


Główną ideą projektu jest popularyzacja produktu lokalnego na pograniczu polsko-słowackim poprzez transgraniczne partnerstwo. Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu dystrybuowania produktów regionalnych oraz stworzenie podstaw przyszłych kanałów dystrybucji producenckiej. Jednocześnie dążeniem projektu jest stworzenie zorganizowanej sieci producentów lokalnych produktów folklorystycznych, rękodzielniczych i rzemieślniczych

Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe
  1. Stworzenie warunków dla wymiany doświadczeń kulturalnych i regionalnych,
  2. Promocja skarbów i produktów regionalnych/lokalnych jako elementów przyciągających turystę na pogranicze polsko-słowackie,
  3. Opracowanie narzędzi mogących przyczynić się do popularyzacji tradycyjnych produktów regionalnych oraz możliwości ich wykorzystania jako czynnika zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego na przygranicznych obszarach wiejskich,
  4. Kreowanie produktu na bazie tradycji lokalnych w kierunku opracowania koncepcji produktu.

W ramach projektu przewidziane zostały warsztaty szkoleniowe dla grup producentów oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych, które zostaną poprzedzone analizą stanu bazy producenckiej w Bieszczadach oraz Słowacji (powiat Svidnik, Stopkov, Medzilaborce). W trakcie trwania projektu zostaną przeprowadzone działania związane z promocją regionu: publikacje (w tym czasopismo o tematyce zabytkoznawczej) oraz działania zmierzające do wykorzystania istniejących zasobów (np. już istniejących producentów lokalnych).

Realizacja projektu opierać się będzie na transgranicznym partnerstwie 3 organizacji (2 polskich i 1 słowackiej):

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności