en  
       

Nasze strony

       

Młodzi ambasadorowie demokracji w Europie

 

Stowarzyszenie Pro Carpathia od marca 2010 do kwietnia 2011 r. uczestniczy w projekcie pn. „Młodzi ambasadorowie demokracji w Europie” wspólnie z partnerami z Włoch, Francji i Hiszpanii.
Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji
Wnioskodawcą projektu jest Prowincja Katania.


„Młody ambasador demokracji w Europie” jest projektem finansowanym ze środków UE w ramach programu „Młodzież w Działaniu”. Projekt ma na celu promocję mobilności młodych ludzi z czterech europejskich krajów: Włochy, Francja, Hiszpania, Polska.

Głównym tematem projektu jest udział młodych w życiu demokratycznym oraz systemie demokracji uczestnictwa. W projekt zaangażowane są cztery europejskie kraje: Francja, Hiszpania, Polska i Włochy. Ten ostatni jest również liderem projektu. Każdy kraj wybiera sześciu młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat. Projekt skierowany jest do osób młodych ponieważ uważane są za najlepsze medium w zaangażowaniu innych młodych ludzi do demokratycznego uczestnictwa w polityce mobilności.

Pierwszym etapem projektu jest przeprowadzenie badania sondażowego wśród kluczowych postaci dla młodych (dyrektorów, wychowawców, promotorów, stowarzyszeń, administratorów wtajemniczonych w politykę młodych, jak również wśród samej młodzieży) aby poznać zarówno oczekiwania młodych ludzi jak i efektywne sposoby angażowania młodzieży, które stosowano w różnych kontekstach w obrębie procesu szczegółowego opracowywania polityki, szczególnie strategii mobilności.

Sondaż będzie punktem wyjściowym w określeniu różnych realiów; zrozumienie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami młodych i władzą lokalną; poznanie jakie narzędzia i metody pracy stosują szkoły; zrozumienie „co się lepiej sprawdza i dlaczego” w świecie młodych, szczególnie tych strategii mających na celu promowanie europejskiej mobilności młodych.

Poprzez mobilność i wymianę różnych doświadczeń dotyczących zaangażowanych terytoriów, Projekt ma na celu analizę i kontrolę starych i nowych sposobów wymiany pomiędzy młodymi, administracją, znającymi języki, narzędziami i metodami którymi możliwe jest uczynienie młodego człowieka aktywnym obywatelem.

Instytucje zaangażowane w Projekt odgrywają istotną rolę poprzez towarzyszenie młodym w ich uczestnictwie. Poprzez nieformalną edukację oraz aktywne wsparcie, młodzież będzie wezwana do przedstawienia „trwałych rozwiązań” instytucjom z perspektywą rozpoczęcia procesu zmian i innowacji w obrębie polityki młodych.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności