en  
       

Nasze strony

       
 

Kreowanie rozwoju transgranicznego produktu turystycznego Karpat

Tytuł projektu

Kreowanie rozwoju transgranicznego produktu turystycznego Karpat

Nazwa programu

Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska – Białoruś - Ukraina Wsparcie mikroprojektów

Instytucja udzielająca dofinansowania
Wartość projektu

106 000 zł (w tym dofinansowanie 80 000 zł)

Okres realizacji
czerwiec 2006 – maj 2007
Cele projektu

·        wzmocnienie struktur instytucjonalnych współpracy transgranicznej – Centrum Informacji i Promocji Karpat Pn.

Krótka charakterystyka

Partnerami projektu były: Fundacja Bieszczadzka oraz Tes Consult, Użgorod. W związku z realizacja projektu przeprowadzony został cykl szkoleń z zakresu przygotowywania strategii rozwoju turystyki, szkolenia te przeprowadzone zostały przez Firmę Smit & Smit Consulting. W ramach projektu opracowana została:

·        Strategia Rozwoju Zintegrowanego Produktu Turystycznego Karpat Północnych – „Zielony Rower”;

·        Program Promocji Zintegrowanego Produktu Turystycznego Karpat Północnych”;

·        Marka turystyki karpackiej;

·        Mapa turystyczna Bieszczadów polskich i ukraińskich oraz Beskidu Niskiego (z uwzględnieniem atrakcji turystycznych regionu przygranicznego);

·        Księga wspólnego dziedzictwa;

·        Rozbudowana strona internetowa www.karpaty.turystyka.pl.

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności