en  
       

Nasze strony

       
 

Karpacki Szlak Wina


O projekcie  Zarząd Stowarzyszenia PRO CARPATHIA informuje, iż od 1 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się realizacja mikroprojektu pn. Karpacki Szlak Wina w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Numer mikroprojektu:
  INT/EK/KAR/1/I/A/0026


Okres realizacji:
  Od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Wartość całkowita mikroprojektu:

  58 107,66 EUR

Partner realizujący projekt:
  Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, www.procarpathia.pl

Partner projektu:
 
Agencja Regionalnego Rozwoju PSK - Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, www.arrpsk.sk


  Głównym celem projektu jest wykreowanie nowoczesnego i unikalnego produktu turystycznego opartego na lokalnym potencjale kulturowo-przyrodniczym oraz budowa efektywnej sieci wymiany wiedzy pomiędzy partnerami projektu.

Cele szczegółowe Projektu:
1. Rozwój i promocja enoturystyki oraz możliwości jej
    wykorzystania jako czynnika zrównoważonego
    wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu
    polsko-słowackim.
2. Transfer wiedzy oraz pogłębienie kontaktów w ramach sieci
    współpracy między przedstawicielami społeczności
    Polski i Słowacji.
3. Wykreowanie rozpoznawalnej marki turystycznej
    Karpacki Szlak Wina spełniającej kryteria marek terytorialnych
    (standaryzacja usług, rozpoznawalność itd.).

  Realizacja poszczególnych celów pozwoli na upowszechnienie enoturystyki jako jednej z form spędzania wolnego czasu, z drugiej zaś strony będzie służyć zaciśnięciu współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy społecznościami polsko – słowackiego pogranicza. Dzięki zaplanowanym działaniom w Projekcie wiedza o tym potencjale pogranicza polsko–słowackiego stanie się bardziej dostępna nie tylko dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy, ale również dla wszystkich odwiedzających te tereny (np. turyści).

  Z wyniku realizacji projektu zostanie opracowana koncepcja marki z programem jej wdrożenia. Dzięki przeprowadzeniu pakietu szkoleń ukierunkowanych na osiągnięcie jednolitego standardu usług przez uczestniczących w projekcie winiarzy zapewnione zostanie minimum organizacyjne umożliwiające utworzenie Szlaku. W dalszej kolejności planowane jest uruchomienie strony internetowej wraz z kanałami społecznościowymi, stworzenie systemu oznakowania winnic, oraz wydanie przewodników w postaci tradycyjnej i aplikacji internetowej. W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie wizyty studyjnej dla grupy dziennikarzy i blogerów zamieszczających materiały w serwisach najbardziej interesujących z punktu widzenia komercyjnego sukcesu Szlaku. Istotnym elementem projektu będzie również szkolenie dla grupy gestorów i restauratorów z regionu pod kątem modyfikacji oferty i dostosowania jej do standardu i potrzeb Szlaku.

Obszar wsparcia:
  Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Biuro projektu:
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
  i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
  35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
  tel. 17 850 01 81

Koordynator projektu:

  Dorota Zielińska
  dorota@procarpathia.pl

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności