en  
       

Nasze strony

       

Centrum Informacji i Promocji Karpat Północnych


Tytuł projektu

Centrum Informacji i Promocji Karpat Północnych

Nazwa programu

·        Programu Współpracy Przygranicznej Phare;

·        Narodowy Program dla Polski 2003;

·        Fundusz Małych Projektów.

Instytucja udzielająca dofinansowania
Wartość projektu
190 000 zł
Okres realizacji
lipiec 2005 – czerwiec 2006
Cele projektu

·        stworzenie centrum/punktu informacyjno – szkoleniowego, który w przyszłości zostanie przekształcony w organizację samodzielną: instytucję wspierającą rozwój i promocję produktu turystycznego w regionie Karpat Północnych.

Krótka charakterystyka

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” było liderem projektu. Partnerem krajowym była Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zaś partnerem zagranicznym Zakarpacki Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości „TES Fund”. Realizacja projektu umożliwiła dokonanie pierwszej kompleksowej analizy poziomu rozwoju produktu turystycznego w Bieszczadach polskich i ukraińskich oraz w Beskidzie Niskim, a także przygotowanie i opracowanie koncepcji rozwoju i promocji produktu turystycznego Karpat Północnych.

W ramach projektu:

·        powołane zostało Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat Północnych;

·        opracowana została Strategia Promocji Centrum - PromKarpat;

·        przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu tworzenia strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym, kreowania produktów turystycznych, turystyki jako czynnika rozwoju terenów przygranicznych, jakości obsługi ruchu turystycznego jako wyznacznika regionalnego produktu turystycznego.

·        zorganizowano konferencję, pod patronatem Wiceministra Rozwoju Regionalnego Pana Władysława Ortyla, poświęconą m.in. prezentacji założeń strategii działania Centrum Informacji i Promocji Karpat. Tematem przewodnim konferencji była: „Turystyka instrumentem rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego”;

·        powstała strona internetowa poświęcona min. turystyce karpackiej – www.karpaty.turystyka.pl.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności