en  

Menu

       

Nasze strony

       

Zmień siebie - utrzymaj (samo)zatrudnienie


Zmień siebie - utrzymaj (samo)zatrudnienie


INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE:


TYTUŁ PROJEKTU: "Zmień siebie - utrzymaj (samo)zatrudnienie"

NR PROJEKTU: WND-POKL.08.01.02-18-037/11

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU: WND-POKL.08.01.02-18-037/11-00

BENEFICJENT PROJEKTU: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Projekt jest realizowany samodzielnie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.X.2011 r. - 30.IX.2013 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo podkarpackie

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: VIII Nowoczesne kadry gospodarki

DZIAŁANIE: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

PODDZIAŁANIE: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

CEL PROJEKTU: Wsparcie 60 osób zwolnionych z pracy, będących na wypowiedzeniu
lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładów pracy
w zakresie samo-zatrudnienia i przekwalifikowania zawodowego.


Projekt "Zmień siebie - utrzymaj (samo)zatrudnienie" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności