en  

Menu

       

Nasze strony

       

Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej


Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym
Projekt: "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym"

Okres realizacji Projektu: 1 października 2014 r. - 31 stycznia 2016 r.

Wartość projektu: 996 107,00 zł

% dofinansowania: 85%

Obszar realizacji: województwo podkarpackie

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców najbardziej cennych przyrodniczo terenów Podkarpacia nt. znaczenia różnorodności biologicznej. Województwo podkarpackie jest obszarem o niezwykłym potencjalne przyrodniczym. Na tym terenie znajdują się 2 parki narodowe, 94 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 1262 pomniki przyrody, 359 użytków ekologicznych, 27 stanowisk dokumentacyjnych, 9 zespołów przyrodniczo krajobrazowych, 62 obszary Natura 2000, co powoduje, iż region zajmuje 3 miejsce w kraju, pod względem odsetka powierzchni chronionej (61,9%). Jednak tylko co trzeci Polak ma wiedzę, nt. różnorodności biologicznej i zagrożeń wynikających z jej utraty, znaczenia terminów Natura 2000 czy zrównoważony rozwój.

 Projekt przyczyniać będzie się do zmiany postaw społeczności na bardziej przyjazne środowisku oraz zwiększenie świadomości na temat znaczenia bioróżnorodności poprzez:


  • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w obszarze turystyki, prowadzonej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • warsztaty przyrodnicze dla przewodników turystycznych,
  • szkolenia dla młodzieży,
  • inwentaryzację ścieżek przyrodniczych (podstawowa, aktywna forma edukacji środowiskowej),
  • rewitalizację i przygotowanie wzorcowej ścieżki przyrodniczej,
  • przygotowanie narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (wydawnictwa, takie jak czerwona księga roślin woj. podkarpackiego, przewodnik po ścieżkach przyrodniczych, fauna wodna potoków karpackich, gra dydaktyczna, filmy i inne).


Więcej informacji na stronie internetowej:

www.zielonepodkarpacie.pl

znajdź nas też na facebook   

               

 

 

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności