en  

Menu

       

Nasze strony

       

Zatrudnij siebie i innych

„Zatrudnij siebie i innych” to projekt obejmujący szereg kompleksowych działań wynikających z potrzeb regionalnego rynku pracy, mający na celu aktywne wsparcie zatrudnienia poprzez uruchamianie nowych mikroprzedsiębiorstw oraz pomoc w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach funkcjonowania.

Głównym celem projektu jest aktywne wsparcie zatrudnienia wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Czas realizacji projektu od 01.05.2010 do 31.01.2012.

Grupą docelową projektu są osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku od 18 do 60/64 lat, mieszkające na terenie województwa podkarpackiego, oraz należące do co najmniej jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby młode (od 18 do 34 lat)
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich lub miejsko – wiejskich lub mieszkańcy miast do 25 tyś. mieszkańców
 • osoby, które ukończyły 45 rok życia
 • osoba zwolniona z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 80 osób. Beneficjenci Ostateczni projektu są objęci następującymi formami wsparcia:

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 80 BO (48h/BO)
 • podstawowe doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania wniosków i opracowania Biznes Plan (80BO x 4h/BO).
 • wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej dla 59 BO (maksymalnie 40 000,00 zł.)
 • wsparcie pomostowe na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 59 BO (1276,00zł miesięcznie/BO)
 • przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 25 BO (1276,00zł miesięcznie/BO)
 • specjalistyczne szkolenia dla 59 BO, którzy założyli działalność i uzyskali wsparcie finansowe (24h/BO)
 • specjalistyczne doradztwo indywidualne dla 59 BO, którzy założyli działalność i uzyskali wsparcie finansowe (4h/BO).


Program współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności