en  

Menu

       

Nasze strony

       

O projekcie


Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości”


Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości” mieszkańców powiatu:

brzozowskiego, niżańskiego, strzyżowskiego, leskiego oraz bieszczadzkiego, którzy spełniają następujące kryteria:


§ są osobami długotrwale bezrobotnymi

§ są osobami w wieku od 18 do 34 lat

§ mają niskie wykształcenie

*priorytetowo traktowane będą kobiety, zwłaszcza powracającen oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka


KOBIETO PAMIĘTAJ! PŁEĆ TO TWÓJ ATUT W KARIERZE ZAWODOWEJ!

REKRUTACJA: od 16 sierpnia do 30 września 2010 r.

II tura rekrutacji : od 04 października do 29 października 2010 r. w godzinach od 8:00 do 16:00

Uczestnikom projektu oferujemy:

1. Szkolenia w zawodach dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku:

§ Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B

§ Grafik komputerowy

§ Pracownik administracyjno-biurowy z uwzględnieniem kadr i płac


2. Wsparcie w postaci:


§ Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

§ Indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego

§ Spotkań grupowych i indywidualnych z Animatorem Pracy

§ 120 godz. kursu j. angielskiego

§ Płatnych staży i praktyk zawodowych


3. Ponadto zapewniamy:

§ materiały szkoleniowe

§ podręcznik do nauki j. angielskiego

§ STYPENDIUM szkoleniowe (4 zł/1h)

§ catering podczas zajęć

§ zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

*dodatkowo uczestniczki projektu będą miały możliwość skorzystania z aktywnych form wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (refundacja kosztów)


Projekt „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 6.1.1 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności