en  

Menu

       

Nasze strony

       

Wspólna przeszłość dla europejskiej jedności

Tytuł projektu

Wspólna przeszłość dla europejskiej jedności

Nazwa programu

·        Phare;

·        Program dla Polskiej Granicy Wschodniej;

·        Narodowy Program dla Polski 2002;

·        Fundusz Małych Projektów.

Instytucja udzielająca dofinansowania
Wartość projektu
186 000 zł
Okres realizacji
styczeń – sierpień 2005
Cele projektu

·        zainicjowanie współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie muzealnictwa

Krótka charakterystyka

Liderem projektu było Muzeum Okręgowe z Rzeszowa, partnerem krajowym: Stowarzyszenie "Pro Carpathia", partnerem zagranicznym (ukraińskim) Muzeum Historyczne ze Lwowa oraz Instytut Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk, Oddział Archeologii. Projekt dotyczył zorganizowania cyklu wystaw poświęconych następującym blokom tematycznym: „Sztuka – europejskie dziedzictwo”, „Kresowe tradycje myśliwskie”, „Archeologia – korzenie” oraz konferencji naukowej związanej z ostatnim blokiem tematycznym realizowanego przedsięwzięcia. Eksponaty pochodziły ze zbiorów Muzeum Lwowskiego. Wystawa zorganizowana w „segmencie archeologicznym” pochodziła w całości ze zbiorów lwowskich. Jej tematyka poświęcona była kulturze wysockiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, rozwijającej się na obszarze Wołynia i Podola. W części historycznej zorganizowane były wystawy poświęconej kresowym tradycjom myśliwskim i łowieckim. Trzecim zasadniczym elementem projektu było zorganizowanie wystawy tzw. części lwowskiej Galerii Dąmbskich. Jest to kolekcja malarstwa zachodnioeuropejskiego od XVI do XVII wieku, zgromadzona w XIX przez rodzinę Dąmbskich.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności