en  

Menu

       

Nasze strony

       

Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie

Dnia, 22 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MSP" w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013


CELE PROJEKTU

Planowane do realizacji przedsięwzięcie ma za zadanie promować świadczone przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” usługi, dostosowane do potrzeb sektora MSP, a przez to kształtować wzrost wartości kapitału firm województwa podkarpackiego, jak również wpływać stymulująco na wzrost liczby nowo powstałych podmiotów gospodarczych w regionie. Wpłynie to na wzrost dostępności przedsiębiorstw do usług około biznesowych, a także służyć będzie rozwoju jej najbardziej perspektywicznych sektorów wysokiej szansy.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. "Promocja Stowarzyszenia PRO CARPATHIA jako instytucji otoczenia biznesu oraz wprowadzenie nowej usługi e-learning" przewiduje w swym zakresie wprowadzenie nowej usługi e-learning oraz promocje tej i dotychczas już wdrożonych usług świadczonych przez Stowarzyszenie jako Instytucja Otoczenia Biznesu na rzecz sektora MSP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności