en  

Menu

       

Nasze strony

       

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! Dz. 6.2Tytuł projektu

„PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY!”

Nr projektu

WND-POKL.06.02.00-18-008/12

Nr umowy o dofinansowanie projektu

UDA-POKL.06.02.00-18-008/12-00

Nazwa Instytucji Pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Okres realizacji projektu

01.X.2012 r. – 30.IX.2014 r.

Nazwa Beneficjenta projektu (Projektodawcy)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”

Adres siedziby głównej Beneficjenta projektu (Projektodawcy)

ul. Rynek 16/1

35 – 064 Rzeszów

Obszar realizacji projektu

Województwo podkarpackie

Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Cel projektu

Wsparcie postaw przedsiębiorczych wśród osób młodych do 25 roku życia


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i przez budżet państwaWyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności