en  

Menu

       

Nasze strony

       

Podkarpacki Biznesmen

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Czas realizacji: 01.12.2009 – 31.07.2011 r.
Cel projektu: wsparcie postaw przedsiębiorczych wśród 50 zwolnionych BO oraz wsparcie w powstaniu co najmniej 30 Mikroprzedsiębiorstw w woj. podkarpackim do VII.2011 r.

Charakterystyka: Uczestnikami projektu były osoby w wieku produkcyjnym pozostające bez zatrudnienia, posiadające wykształcenie minimum średnie lub zasadnicze zawodowe, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.

Co istotne stosunek pracy tych osób wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, a pracowały one w powiatach: krośnieńskim, przemyskim, jarosławskim, mieleckim, jasielskim, rzeszowskim, brzozowskim, strzyżowskim, sanockim, stalowowolskim, tarnobrzeskim lub miastach Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (48h/BO) oraz skorzystali z podstawowego doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe z Biznes Planem (4h/BO).


Aktualnie, Beneficjent przyznał:

  • 31 osobom jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności (w kwocie max. 40 000 zł);
  • 31 osobom podstawowe wsparcie pomostowe (1 276 zł przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej);
  • 11 osobom przedłużone wsparcie pomostowe (1 276 zł przez kolejne 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej).
  • 31 BO – korzysta ze specjalistycznego doradztwa indywidualnego z zakresu: „Marketing i promocja”, „Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój firmy”, „Aspekty finansowo – księgowe prowadzenia działalności gospodarczej”.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności