en  

Menu

       

Nasze strony

       

Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement

INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE:


 TYTUŁ PROJEKTU:
„Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement"

NR PROJEKTU:
WND-POKL 08.01.02-18-060/12.

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU:

UDA-POKL
08.01.02-18-060/12-00.

BENEFICJENT PROJEKTU:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Projekt jest realizowany s
amodzielnie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.09.201
2 r.- 31.08.2014 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo podkarpackie

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: VIII Regionalne kadry gospodarki

DZIAŁANIE: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

PODDZIAŁANIE: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

CEL PROJEKTU:
Wsparcie postaw przedsiębiorc
zych, poziomu samo-zatrudnienia i zatrudnienia w grupie 50 osób zwolnionych z pracy przewidzianych do zwolnienia (będących na wypowiedzeniu) z przyczyn zakładu pracy w wyniku restrukturyzacji, poprzez realizację kompleksowego programu outplacement 

„Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.


 


Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności