en  

Menu

       

Nasze strony

       

Partnerstwo na rzecz intergacji środowiska pozarządowego


Tytuł projektu

Partnerstwo na rzecz integracji środowiska pozarządowego oraz zachowania tradycji i kultury Pogórza Dynowskiego

Nazwa programu
Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006
Instytucja udzielająca dofinansowania
Wartość projektu

58 000 zł (w tym dofinansowanie 33 000 zł)

Okres realizacji
wrzesień 2006 – czerwiec 2007
Cele projektu

·        integracja środowiska organizacji pozarządowych sektora turystycznego;

·        działania podejmowane na rzecz rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim, a tym samym na rzecz rozwoju tego regionu.

Krótka charakterystyka

Projekt swoim zasięgiem obejmował wszystkie organizacje pozarządowe, które swoją działalnością obejmują obszar Pogórza Dynowskiego (powiat rzeszowski, brzozowski, przemyski województwa podkarpackiego), niezależnie od umiejscowienia siedziby danego podmiotu. Realizacja projektu opierała się na partnerstwie Stowarzyszenia „Pro Carpathia” (wnioskodawcy) oraz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Rzeszowie i Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Drugim zasadniczym elementem projektu obok zintegrowania środowiska i działań przez nie podejmowanego było przyczynienie się do zachowania lokalnej kultury, tradycji Pogórza Dynowskiego.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności