en  

Menu

       

Nasze strony

       

O projekcie

Projekt "Nowoczesne kwalifikacje szansą na zatrudnienie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”,
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Okres realizacji: 01.08.2010r.-31.01.2012r.

Cel projektu: Działania prowadzone w ramach projektu mają na celu umożliwienie 72 (39kobietom i 33 mężczyznom) bezrobotnym mieszkańcom województwa podkarpackiego w wieku 18-34 lat wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Dotychczasowe działania podjęte w ramach realizacji projektu:
 1. Szkolenie z "Kultury aktywnego poszukiwania pracy" - listopad 2010r
 2. Doradztwo indywidualne (opracowanie Indywidualnych Planów Działania) - listopad 2010r
 3. Doradztwo grupowe zawodowe/psychologiczne - grudzień 2011 - nadal
 4. Doradztwo indywidualne zawodowe/psychologiczne - styczeń 2011 - nadal
 5. Szkolenia zawodowe - grudzień 2010 - nadal:
 • Nowoczesny kasjer-sprzedawca
 • Przedstawiciel handlowy na kraje wschodnie z językiem rosyjskim lub ukraińskim
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego
 • Grafik komputerowy z przygotowaniem do druku
 • Asystent księgowego z obsługą programu finansowo-księgowego

Beneficjenci Ostateczni projektu korzystają ze wsparcia dodatkowego w postaci:
 • stypendium szkoleniowego w wysokości 4 zł/ godzinę szkolenia
 • zwrotu kosztów dojazdu dla osób zamieszkujących poza terenem Rzeszowa
 • zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 • wyżywienia w czasie szkoleń
 • materiałów szkoleniowe

Dla najlepszych Beneficjentów Ostatecznych przewidziane są 6-cio miesięczne STAŻE i PRAKTYKI ZAWODOWE (20 osób).Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności