en  

Menu

       

Nasze strony

       

NOWA PRACA !


NOWA PRACA !

TYTUŁ PROJEKTU:

„NOWA PRACA!"

NR PROJEKTU:

WND-POKL 08.01.02-18-126/14.

BENEFICJENT

PROJEKTU:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Projekt jest realizowany samodzielnie.

OKRES REALIZACJI

PROJEKTU:

01.10.20114 r.- 30.09.2015 r.

OBSZAR REALIZACJI

PROJEKTU:

województwo podkarpackie

PROGRAM:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET:

VIII Regionalne kadry gospodarki

DZIAŁANIE:

8.1 Rozwój pracowników

i przedsiębiorstw w regionie

PODDZIAŁANIE:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

CEL PROJEKTU:

Uzyskanie trwałego poziomu zatrudnienia lub samozatrudnienia w grupie 19 spośród 35 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z woj. podkarpackiego do IX.2015 r.

 

 

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności