en  

Menu

       

Nasze strony

       

Harmonogram


Harmonogram projektu

DATA

Harmonogram realizacji projektu pt.

„NA PODKARPACIU ZATRUDNIJ SIĘ SAM!”

Marzec 2014

ü nabór uczestników do udziału w projekcie (10 dni roboczych)  od 10.03.2014 r. do 21.03.2014 r.

Marzec / Kwiecień

2014

ü ocena kart zgłoszeniowych i ogłoszenie wyników rekrutacji

ü dostarczenie załączników od nr 6 do 10 Karty zgłoszeniowej przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie

ü podpisanie umów o udzielenie wsparcia szkoleniowo - doradczego

Kwiecień / Maj

2014

ü szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (56 h)

ü doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznes planu oraz wniosku o wsparcie finansowe i pomostowe (4 h)

Maj / Czerwiec

2014

ü ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego (10 dni)

ü ocena wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez KOW pod względem formalnym i merytorycznym (max 21 dni)

ü ogłoszenie pierwszych wyników oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego przez KOW

ü przyjmowanie odwołań od oceny merytorycznej biznes planów

Czerwiec 2014

ü ogłoszenie ostatecznej listy wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego rekomendowanych do dofinansowania

ü REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU i dostarczenie dokumentów potwierdzających rejestrację oraz wniesienie zabezpieczenia (5 dni)!

ü ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ü podpisanie i zabezpieczenie umów o udzielenie wsparcia finansowego (weksel in blanco)

ü rozpoczęcie realizacji projektów zgodnie z biznes planem (1 – 2 m-ce)

ü 1 miesiąc podstawowego wsparcia pomostowego

Lipiec 2014

ü c.d. realizacja projektów zgodnie z biznes planem (1 – 2 m-ce)

ü uczestnictwo w specjalistycznym doradztwie indywidualnym

ü 2 miesiąc podstawowego wsparcia pomostowego

Sierpień 2014

ü rozliczenie dotacji inwestycyjnych poprzez złożenie „Zestawienia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją” w terminie max. do 2 miesięcy po otrzymaniu zaliczki (80% przyznanej dotacji)

ü rozliczenie wsparcia pomostowego poprzez złożenie „Miesięcznego zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym”

ü uczestnictwo w specjalistycznym doradztwie indywidualnym

ü 3 miesiąc podstawowego wsparcia pomostowego

Wrzesień 2014

ü kontrole realizacji projektów inwestycyjnych u Uczestników projektu przez Komisję Kontrolującą i faktu prowadzenia działalności gospodarczej

ü rozliczenie wsparcia pomostowego poprzez złożenie „Miesięcznego zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym”

ü uczestnictwo w specjalistycznym doradztwie indywidualnym

ü 4 miesiąc podstawowego wsparcia pomostowego

Październik 2014

ü rozliczenie wsparcia pomostowego poprzez złożenie „Miesięcznego zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym”

ü uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie indywidualnym

ü 5 miesiąc podstawowego wsparcia pomostowego

Listopad 2014

ü rozliczenie wsparcia pomostowego poprzez złożenie „Miesięcznego zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym”

ü uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie indywidualnym

ü 6 miesiąc podstawowego wsparcia pomostowego

Grudzień 2014

ü rozliczenie wsparcia pomostowego poprzez złożenie „Miesięcznego zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym”

ü uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie indywidualnym

Styczeń 2015

ü rozliczenie wsparcia pomostowego poprzez złożenie „Miesięcznego zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym”

Luty 2015

ü monitoring prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestników projektu

Marzec 2015

Kwiecień 2015

Maj 2015

ü kontrole prowadzenia działalności gospodarczej u Uczestników projektu i sposoby wykorzystania zakupów inwestycyjnych przez Komisję Kontrolującą

 

Czerwiec 2015

ü kontrole prowadzenia działalności gospodarczej u Uczestników projektu i sposoby wykorzystania zakupów inwestycyjnych przez Komisję Kontrolującą

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności