en  

Menu

       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2014-09-03

Rozliczenie zwrotu podatku vat

Uprzejmie informujemy, iż Beneficjenci  projektu, który są płatnikami podatku VAT oraz realizując inwestycję mogą odzyskać poniesiony koszt podatku VAT, zobowiązani są na podstawie § 4 ust. 4 pkt. 4) oraz § 5 ust. 2 pkt. a) Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, do przedłożenia najpóźniej do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki na kwotę zwróconego podatku VAT

2. Oświadczeń:

- o nie pokrywaniu się tych wydatków z wydatkami finansowanymi ze wsparcia pomostowego (obligatoryjnie);

- o przeznaczeniu na cele operacyjne/ inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (obligatoryjnie);

- o nie korzystaniu równolegle ze środków PFRON (jeżeli dotyczy).

Przypominamy, iż kwota z odzyskanego podatku VAT od zakupów w ramach dotacji może być wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (inwestycyjnych, jak i operacyjnych z zastrzeżeniem wydatków finansowanych z wsparcia pomostowego).

           Ponadto jeżeli Beneficjent odzyskał  podatek VAT od bieżących kosztów działalności gospodarczej, finansowanych ze wsparcia pomostowego, na podstawie § 4 pkt. 3 Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wydatkowaniu otrzymanej kwoty na potrzeby działalności gospodarczej, bez konieczności dodatkowego dokumentowania poniesionych wydatków.

Poniżej  formularze i oświadczenia dokumentów, które należy  przedłożyć.

 

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności