en  

Menu

       

Nasze strony

       

NA PODKARPACIU ZATRUDNIJ SIĘ SAM! Dz. 6.2

Tytuł projektu

„NA PODKARPACIU ZATRUDNIJ SIĘ SAM!”

Nr projektu

WND-POKL.06.02.00-18-003/13

Nr umowy o dofinansowanie projektu

UDA-POKL.06.02.00-18-003/13-00

Nazwa Instytucji Pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Okres realizacji projektu

01.01.2014 – 30.06.2015 r.

Nazwa Beneficjenta projektu (Projektodawcy)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”

Adres siedziby głównej Beneficjenta projektu (Projektodawcy)

ul. Rynek 16/1

35 – 064 Rzeszów

Adres Biura Projektu

ul. Gałęzowskiego 6/319

35-074 Rzeszów

Obszar realizacji projektu

województwo podkarpackie

Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia

Cel projektu

Zwiększenie w ciągu 1,5 roku poziomu przedsiębiorczości i samo zatrudnienia przez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 bezrobotnych zamieszkujących województwo podkarpackie

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

 

 

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności