en  

Menu

       

Nasze strony

       

IOB


CELE PROJEKTU

W ramach projektu przewidziano przebudowę oraz adaptacje pomieszczeń użytkowych na III kondygnacji zabytkowej kamienicy przy ulicy Rynek 16 w Rzeszowie, na którą składa się 9 pokoi, w funkcji dydaktyczno-oświatowej. W wyniku przeprowadzenia robót budowlanych zakłada się, iż Wnioskodawca uzyska dostęp do dziewięciu pokoi biurowych, sali szkoleń wraz z pomieszczeniem socjalnym oraz serwerowni.

Projekt ma za zadanie intensyfikować ilości wdrażanych kompleksowych narzędzi, dostosowanych do potrzeb sektora MŚP, kształtować wzrost wartości kapitału firm województwa podkarpackiego, jak również wpływać stymulująco na wzrost liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych w regionie. Wpłynie to na wzrost dostępności przedsiębiorstw do usług około biznesowych, a także służyć będzie rozwoju jej najbardziej perspektywicznych sektorów wysokiej szansy.

Zakres nowych usług wdrażanych w ramach projektu na rzecz sektora MŚP:

·         Usługi HR – m. in. rekrutacja i selekcja pracowników, systemy ocen i audytów pracowniczych, badania satysfakcji pracowników oraz budowa systemów motywacyjnych i ścieżek rozwoju osobistego,

·         Usługi badawcze – m. in. badania i audyty marketingowe, badania konkurencji, badania percepcji marki i pozycji rynkowej, badania skuteczności nośników informacji i reklamy, badania potrzeb nabywców oraz trendów podaży, pozycjonowanie produktów,

·         Punkt konsultacyjno – doradczy – pakiety usług informacyjnych w zakresie m. in. podejmowania, wykonywania i dokonywania przekształceń działalności gospodarczej, możliwości uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych, zasad uzyskiwania usług specjalistycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności