en  

Menu

       

Nasze strony

       

Aktywni w życiu – Aktywni w pracy

Tytuł projektu

Aktywni w życiu – Aktywni w pracy

Nazwa programu

Europejski Fundusz Społeczny - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Instytucja udzielająca dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy

Wartość projektu
417 000 zł
Okres realizacji
sierpień 2008 – czerwiec 2009
Cele projektu

·        wzrost zatrudnialności poprzez realizację programu aktywizacji zawodowej;

·        wzrost kompetencji społecznych i kluczowych wśród kobiet i ludzi młodych z woj. podkarpackiego, wchodzących bądź powracających na rynek pracy.

Krótka charakterystyka

Projekt skierowany był do kobiet w wieku produkcyjnym, w tym w szczególności do kobiet powracających i wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz do mężczyzn w wieku od 18 do 34 roku życia.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności