en  

Menu

       

Nasze strony

       
 

AKTYWNI W ŻYCIU 7.3 RPO

 

Projekt pt. „Aktywni w życiu” o nr WND-RPPK.07.03.00-18-0023/15 realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 - 30.06.2018

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie 

 

Wartość projektu: 4 947 364,40 zł, w tym dofinansowanie 4 819 288,75 zł

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu samozatrudnienia i zatrudnienia w grupie 120 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności