en  

Menu

       

Nasze strony

       

Aktywizacja środowisk lokalnych w Dolinie Dolnego Sanu

Tytuł projektu

Aktywizacja środowisk lokalnych w Dolinie Dolnego Sanu

Nazwa programu

Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER +

Instytucja udzielająca dofinansowania
Wartość projektu
146 000 zł
Okres realizacji
sierpień 2005 – luty 2006
Cele projektu

·        aktywizacja środowisk lokalnych w gminach powiatu leżajskiego

Krótka charakterystyka

Podczas realizacji projektu aktywizowano środowiska lokalne w gminach powiatu leżajskiego (Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Leżajsk, Nowa Sarzyna) i gminach powiatu przeworskiego (Adamówka i Tryńcza) w celu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) oraz utworzenia Lokalnej Grupy Działania (LGD). Cel ten był realizowany m.in. poprzez upowszechnianie informacji o projekcie oraz inicjatywie LEADER, promowanie obszaru objętego projektem, ukonstytuowanie Lokalnej Grupy Działania i wyłonienie jej liderów.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności