en  

Menu

       

Nasze strony

       

AKCJA! - AKTYWIZACJA I PRACA Dz.7.2.1


Rozpoczynamy nowy projekt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji „Pro Carpathia” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: „AKCJA! - AKTYWIZACJA I PRACA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII POKL, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które spełniają następujące kryteria:

a) osoby w wieku 18 -64 lata

b) osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

c) osoby zamieszkujące w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, leskim, niżańskim, przemyskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim lub strzyżowskim

 

W ramach projektu oferujemy:
  • wsparcie psychologiczne,
  • szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami Uczestników,
  • szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i komunikacji,
  • 4-miesięczne płatne staże zawodowe,
  • zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności