en  

Menu

       

Nasze strony

       

Akademia słowa, umiejętności i realizacji

Projekt
„Akademia słowa, umiejętności i realizacji”
dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw ObywatelskichInstytucja realizująca (Wnioskodawca):
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Partner projektu:
Gmina Dubiecko

Okres realizacji:
01.05.2013 – 31.12.2013

Wartość projektu:
166 400,00 PLN

Dla kogo:
Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa podkarpackiego. Do współpracy zaangażowane zostaną również samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy.

Istota projektu:
Budowanie partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi mało aktywnymi, a organizacjami silnymi, realizującymi swoje cele w sposób dynamiczny, z sukcesem. Transfer wiedzy i know-how. Partnerstwo to zakłada również wsparcie ze strony samorządów oraz firm prywatnych.

W ramach projektu organizacje silne wraz ze słabszymi opracują pomysły na wspólne inicjatywy lokalne, w których uczestniczyć powinny również samorządy oraz przedsiębiorcy. Następnie na drodze konkursu wybranych zostanie 10 pomysłów, które otrzymają wsparcie finansowe.
Pula pieniędzy do podziału: 50 000,00 PLN (Ilość środków przyznanych na poszczególne inicjatywy może się od siebie różnić).Działania składające się na projekt:
1. Konkurs dla NGO o ugruntowanej pozycji na swojej scenie lokalnej. Organizacje mocne, realizujące z sukcesem swoje cele. Pięć organizacji, zwanych dalej liderami, przystępuje do projektu.
2. Nawiązanie współpracy pomiędzy liderami, a organizacjami słabszymi, potrzebującymi wsparcia. Na każdą organizację mocną przypadają 3 organizacje słabsze. Identyfikacja potrzeb organizacji słabszych, dokonana przez lidera.
3. Powstanie Instytutu Regionalnego (w ramach struktur Wnioskodawcy – Stowarzyszenia „Pro Carpathia”), który będzie zajmował się identyfikacją potrzeb podkarpackich NGO, animowaniem partnerstw, aktywizacją i rozwojem trzeciego sektora. W opracowanie dokładnej koncepcji Instytutu włączeni zostaną uczestnicy projektu.
4. Profesjonalne studium trenerskie, w którym uczestniczyć będą zarówno przedstawiciele Wnioskodawcy, jak i liderów. 50 h szkoleniowych, wyjazd podczas realizacji studium.
5. Analiza potrzeb szkoleniowych organizacji słabszych oraz opracowanie indywidualnych programów. Liderzy wraz z personelem Wnioskodawcy będą odpowiedzialni za to działanie, Instytut Regionalny będzie w przyszłości wspomniane programy realizował.
6. Konkurs na inicjatywy lokalne – liderzy wraz ze swoimi organizacjami opracują pomysły na inicjatywy lokalne. Najlepsze z nich (min. 10 pomysłów) otrzymają wsparcie finansowe - 50 000,00 PLN do podziału.
7. Publikacja popularyzująca realizację projektu, a przede wszystkim organizacje biorące w nim udział. Konferencja prasowa podsumowująca całość działań.


Organizacje chcące wziąć udział w projekcie w charakterze lidera muszą wypełnić

NGO chcące zgłosić się do projektu w charakterze organizacji liczących na wsparcie muszą wypełnić

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.07.2013 (piątek)

Wszelkie informacje o projekcie i konkursie można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Carpathia”: Rzeszów, ul. Rynek 16, II p., pod nr telefonu: 17 850 01 83, lub mailowo:
Osoba do kontaktu: Michał Hendzel


Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności