en  
       

Nasze strony

       

Aktualności

  • 2019-09-27

Zapytanie ofertowe na przebudowę strony www.procarpathia.pl


Szanowni Państwo,
w związku z realizacją zadania pn. Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro Carpathia”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przebudowa strony www.procarpathia.pl  (przeniesienie treści, pozycjonowanie).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Zamówienie dotyczy przebudowy strony internetowej na potrzeby realizacji zadania Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Zamówienie należy wykonać w terminie najpóźniej do 30.12.2019 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy złożyć:
a)    osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
b)    drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: dorota@procarpathia.pl
2.    Termin składania ofert upływa 7.10.2019 r.
3.    Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 8.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

Więcej informacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 
 Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności