en  
       

Nasze strony

       

Aktualności

  • 2019-06-26

Rekrutacja do projektu "Postaw na swój rozwój"

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo i osoby pracujące spełniające poniższe kryteria:


Osoby bierne zawodowo:

·       w wieku do 29 r. ż.,

·      zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego,

·     bierne zawodowo - nie pracujące, nie kształcące się w systemie dziennym ani nie szkolące ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych (niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy)


Osoby pracujące:

·        w wieku do 29 r. ż.,

·        zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego,

·       zatrudnione na umowach krótkoterminowych, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub

·       zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub

·      tzw. ubodzy pracujący – osoby pracujące, zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł,


W ramach projektu oferujemy:

·         Stworzenie indywidualnego planu działania,

·         Pośrednictwo pracy,

·         Warsztaty doskonalenia umiejętności,

·         Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb Uczestników i Pracodawców,

·         6 miesięczne staże zawodowe (dla osób biernych zawodowo)

·         Stypendia stażowe i szkoleniowe,

·         Zwroty kosztów dojazdu.

·         Zwroty kosztów opieki  nad dzieckiem do lat 7/ lub osobą zależną

 

I tura rekrutacji prowadzona będzie od 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r.

W terminie rekrutacji dostępny będzie Punkt Obsługi przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W razie zapotrzebowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem projektu.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Biuro Projektu „Postaw na swój rozwój”
ul. Gałęzowskiego 6/318 III piętro, 35-074 Rzeszów

Tel. 661 113 29


 

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 
 Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności