en  
       

Nasze strony

       

Aktualności

  • 2019-06-25

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji mobilnej


Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji mobilnej "ZIELONA UKŁADANKA zostały złożone pytania.

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w  części  MATERIAŁ  stwierdzone jest że Zamawiający dostarczy materiał tekstowy i zdjęciowy niezbędny do opracowania graficznego aplikacji (w języku polskim i słowackim). W kolejnej zaś części TŁUMACZENIA w pkt 1  i 2 podane jest że : Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dwóch wersji językowych (polskiej, słowackiej), a tym samym wykonania niezbędnego tłumaczenia. 2) Za poprawność językową wykonanych tłumaczeń odpowiedzialność ponosi Wykonawca
Proszę o wyjaśnienie nieścisłości. Kto zatem jest odpowiedzialny za tłumaczenia  i poprawność językową  - wykonawca czy zamawiający.


Część MATERIAŁ:
Zamawiający dostarczy zdjęcia wraz z ich opisem (w języku polskim i słowackim). Za treść tłumaczenia i poprawność językową odpowiada Zamawiający.

Część TŁUMACZENIA:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tłumaczenia menu aplikacji. Za poprawność językową wykonanych tłumaczeń odpowiedzialność ponosi Wykonawca.


2. Z racji  sezonu urlopowego i bardzo krótkiego czasu na realizację zadania i wykonanie aplikacji mobilnej  ( niecałe 2 miesiące) czy zamawiający zgadza się na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 30 września  2019 r?

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 30 sierpnia 2019 r., zgodnie z terminem podanym w zapytaniu ofertowym.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 
 Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności