en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2019-01-15

Zapytanie ofertowe na stworzenie sklepu internetowego


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wartość zamówienia poniżej 50 000,00 PLN netto

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” realizowanego przez Rzeszowską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” jako Odbiorca wsparcia, zaprasza do składania ofert na:

STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu pn. ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

 

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sklepu internetowego według specyfikacji podanej w zapytaniu ofertowym.

 

Wstępny zarys sklepu internetowego z podziałem na moduły oraz koncepcja wizualna sklepu znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.


Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: najpóźniej do 20 lutego 2019 r.


Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  1. Formularz oferty – załącznik nr 2,
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 3.

 

Ofertę należy złożyć:

  • osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
  • drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres


Termin składania ofert upływa w dn. 18 stycznia 2019 r. o godz. 12:00.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

 

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Ewelina Nycz – mail: , tel. 17 850 01 82.««

Załącznik nr 1. Wstępny zarys sklepu internetowego oraz koncepcja wizualna cz. 1 z 2

Załącznik nr 1. Wstępny zarys sklepu internetowego oraz koncepcja wizualna cz. 2 z 2

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Cookies