en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2018-12-10

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie siedmiu przyrodniczych warsztatów

Rzeszów, 10 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0109 pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE SIEDMIU PRZYRODNICZYCH WARSZTATÓW

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Informacja o projekcie
Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez promocję i rozwój turystyki przyrodniczej na terenie pogranicza polsko-słowackiego, co przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Programu - zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i odwiedzających.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie siedmiu przyrodniczych warsztatów dla uczestników projektu „Turystyka przyrodnicza bez granic”. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: najpóźniej do 30 września 2019 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy złożyć:
a)    osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
                         Iub
b)    drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres malgorzata.pociask@procarpathia.pl
2.    Termin składania ofert upływa 17 grudnia 2018 r.
3.    Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 18 grudnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego.


Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności