en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2018-10-22

Druk i dostawa encyklopedii karapckiej (Szlak Kultury Wołoskiej)

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na druk i dostawę encyklopedii Karpat (pogranicze polsko-słowackie), w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16-00), informujemy, że wpłynęło 9 ofert (w terminie, kompletnych).
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Wydawnictwo Papirus Marek Trojniak (ul. Spytka 11, 37-500 Jarosław) na kwotę: 28 192,50 PLN brutto, uzyskując 100 pkt.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności