en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2018-09-06

Zapytanie ofertowe: organizacja wydarzeń promujących kulturę wołoską w Ustrzykach Dolnych


W związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (nr PLSK.01.01.00-18-0068/16) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie zorganizowanie wydarzeń promujących kulturę wołoską w Ustrzykach Dolnych.

Termin wykonania zamówienia: 10 października 2018 r.
Termin składania ofert upływa: 11 września 2018 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |