en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2018-09-04

Zapytanie ofertowe: organizacja wydarzenia pn. „Wołosi na ziemi lubaczowskiej” obejmującego szereg działań kulturalno – oświatowW związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (nr PLSK.01.01.00-18-0068/16) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie zorganizowanie wydarzenia pn. „Wołosi na ziemi lubaczowskiej” obejmującego szereg działań kulturalno – oświatowych na terenie Zespołu Cerkiewnego pw. św. Paraskewy w Radrużu.

Termin wykonania zamówienia: 10 października 2018 r.
Termin składania ofert upływa: 10 września 2018 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” z zachowaniem zasady konkurencyjności.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Cookies