en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2018-07-10

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie merytoryczne publikacji "Człowiek vs Przyrodana obszarach chronionych"


Rzeszów, 10/07/2018 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTSzanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0063/16 pn. „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert na:

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE PUBLIKACJI
„CZŁOWIEK vs PRZYRODA  NA OBSZARACH CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ”


OPIS PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego, poprzez m.in. spotkania mediacyjne różnych grup środowisk mających wpływ na przyrodę, warsztaty terenowe dot. bioróżnorodności Podkarpacia, imprezę edukacyjną, konkurs komiksowy oraz przygotowanie różnych narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (gra dydaktyczna, publikacje, aplikacja na telefon, filmy, etc.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne publikacji „Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim ”.

Publikacja będzie zawierać komplet artykułów dotyczących różnych problemów na styku CZŁOWIEK – PRZYRODA, jakie zostały zidentyfikowane na obszarach chronionych województwa podkarpackiego.

Artykuły można składać w następujących obszarach tematycznych:

  1. Konflikty człowiek – przyroda na przykładzie konkretnych obszarów chronionych woj. podkarpackiego np. parki narodowe, obszary Natura 2000.
  2. Konflikty społeczne na przykładzie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.
  3. Czy obowiązująca ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów „człowiek – przyroda” w województwie podkarpackim.
  4. Wpływ działalności człowieka na kształtowanie i utrzymanie bioróżnorodności na obszarach chronionych w województwie podkarpackim.
  5. Natężenie i struktura ruchu turystycznego na szlakach parków narodowych w województwie podkarpackim
  6. Problematyka nowej zabudowy mieszkalnej na obszarach chronionych (na wybranym przykładzie).
  7. Edukacyjna funkcja parków narodowych, lasów państwowych, parków krajobrazowych czy organizacji pozarządowych.

Tematyka pracy musi mieścić się w tematyce publikacji oraz musi być zgodna ze złożoną ofertą.

Artykuły muszą spełniać wymogi dla Autorów, które stanowią Załącznik nr 4.

 
Termin realizacji zamówienia wyznacza się na 24.08.2018 r.

Termin składania ofert upływa 18/07/2018 r.  o godz. 9:00

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Pociask - tel.: (17) 850 01 86,
e-mail:

Szczegóły oferty oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Cookies