en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2018-03-19

O sektorze spożywczym podczas XI Forum Europa – Ukraina

Jednym z tematów podczas odbywającego się dwa dni XI Forum Europa – Ukraina był „Europejski rynek produktów rolnych. Czy jest w nim miejsce dla Ukrainy?”. W panelu wzięli udział Marek Jurkiewicz, Prezes Zarządu Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o., Marcin Korzec przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, profesor Harald von Witzke z Forum im. Humboldta ds. Rolnictwa i Żywienia z Niemiec oraz Ewelina Nycz, Dyrektor ds. rozwoju i promocji produktu w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, które jest Koordynatorem Klastra Podkarpackie Smaki.

Efektem umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a UE jest stopniowe otwieranie rynków. Produkcja rolna jest również objęta tym procesem, chociaż tylko w ograniczonym stopniu. Jednak ekspansji eksportowej sprzyja słaba miejscowa waluta oraz postępująca modernizacja rolnictwa i przetwórstwa. Otwiera to drogę do sukcesu ukraińskim farmerom zarówno na wewnętrznym rynku, jak i za granicą.

Potencjał i tendencja pozycji konkurencyjnej gospodarki Ukrainy wzrastają – podkreśla Ewelina Nycz. Niemniej jednak ważne są wysoka jakość surowca i porównywalność surowca. Istotne jest zwrócenie uwagi na rolników, producentów, wytwórców produktów (drobnych producentów), bo to generuje rozwój producentów, regionu i gałęzi tego sektora gospodarki kraju - dodaje. Wsparcie powinno opierać się na stworzeniu warunków prawno-formalnych, dobrej kulturze rolnej, odpowiedzialności agroholdingów. Pomocne byłoby również stworzenie sieci dystrybucji producentów (zrzeszanie się) pod kątem eksportu tych produktów. Ważna jest również tożsamość produktów ukraińskich.

Wsparcie branży i zachowanie jej tożsamości zwiększy szansę i możliwość szybkiego rozwoju tego sektora. Jednakże, jeżeli sektor nie zostanie zrestrukturyzowany, Ukraina stanie się tylko bazą surowcową dla Unii Europejskiej. A jak wiemy, najwięcej można zarobić na produkcie przetworzonym, a to właśnie stanowi ogromną szansę rozwoju tego sektora dla Ukrainy. Biorąc pod uwagę przewagę konkurencyjną cen surowca ukraińskiego, polscy producenci obawiają się niskich cen dostawców z Ukrainy – komentuje Ewelina Nycz.

Podczas trwającego dwa dni XI Forum Europa – Ukraina, które miało miejsce w dniach 13-14 marca 2018 r. odbyło się 50 panelu dyskusyjnych, które skupiały się na wydarzeniach związanych z biznesem, gospodarką, integracją europejską i reformami na Ukrainie, polityce międzynarodowej oraz społeczeństwem. Ważną częścią forum były II Targi Wschodnie, które pozwoliły na nawiązanie relacji biznesowych i partnerskich dla firm, które działają po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy a także regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |